UW COPILOOT IN ORGANISATIE VERANDERINGEN

 

 

PROJECTLEIDING

Onafhankelijkheid leiderschap van complexe projecten en veranderprogramma’s

ORGANISATIEONTWIKKELING

Inrichten en begeleiden van mensgerichte organisatieveranderingen

INTERIM MANAGEMENT

Ingrijpende veranderingen laten beklijven en renderen

TRAININGEN

Groepsgericht ontwikkelen van projectmanagement competenties

ADVIES EN COACHING

Persoonlijke begeleiding op leiderschap en verandering

Vertrouwen in verandering volgt op vertrouwen in elkaar.

Meer weten

F-action werkt samen met bedrijven die technologie willen gebruiken voor toepassingen van waarde. Producten en diensten waarbij niet het financiële rendement maar het sociaal maatschappelijke rendement voorop staat.

PROJECTLEIDING

Voor complexe projecten met een sterk multidisciplinair karakter en afdelingoverstijgende belangen wordt vaak een beroep gedaan op een externe projectleider. Projectleiding door F-action biedt meerwaarde als de organisatorische component zowel intern als extern het project van doorslaggevend belang is voor het projectsucces.

ORGANISATIEONTWIKKELING

Organisaties die de kans van slagen van projecten willen vergroten zijn gebaat bij professionele ondersteuning voor de ontwikkeling van deze competentie. Samen met F-action bepaalt de klant welke rol projecten spelen in de strategie en hoe projecten vormgegeven kunnen worden. Daarna is het hands-on aan de slag met de mensen die inhoud en sturing geven aan projecten.

INTERIM MANAGEMENT

Om een nieuwe manier van werken te laten beklijven is het zinvol om dicht bij de uitvoering van projecten een sturende rol te organiseren. Dit kan zijn als projectmanager van een groot project of als interim-hoofd van een projectenafdeling. F-action heeft ervaring in het leiden van teams met nadruk op de competentieontwikkeling van mensen.

TRAININGEN

F-action biedt trainingsprogramma’s voor project-en programmamanagement die op maat worden gemaakt voor de specifieke situatie binnen een organisatie. Omdat rendement van de leerinspanning voorop staat worden niet alleen projectleiders getraind maar ook opdrachtgevers en teamleden. Zo mogelijk vinden de trainingen in projectverband plaats zodat het geleerde direct in praktijk kan worden gebracht.

ADVIES EN COACHING

F-action is gepassioneerd door projecten en programma’s. Klanten met complexe vraagstukken rondom dit thema zijn van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek. Ons uitgangspunt is altijd; Hoe meer een klant zelf kan doen, hoe beter. Toch kan er tijdelijke behoefte ontstaan aan begeleiding op specifieke thema’s. Met onze kennis en ons netwerk helpen we u graag op weg.

Je verandert makkelijker vanuit beweging dan vanuit stilstand

De oprichter van F-action, André Haverkort, heeft de afgelopen 15 jaar in diverse rollen een stimulerende en organiserende rol gehad in projecten, programma’s en persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Zijn stijl kenmerkt zich door daadkracht, vakmanschap en aanstekelijk enthousiasme. André heeft een bedrijfskundige achtergrond en richt zich met name op de zakelijke omgeving waarbij innovatie, product-ontwikkeling en inzet van technologie het speelveld kenmerken.

Competentiegericht

Voor veel organisaties is verandering een constante geworden. Voortdurend worden tijdelijke samenwerkingsverbanden aangegaan om in te spelen op veranderende markt- of andere omgevingsomstandigheden. Dit stelt hoge eisen aan de competenties van individuen maar ook aan de systemen en de wijze van organiseren. F-action helpt organisaties en individuen deze competenties te ontwikkelen.

F-action

Hoe creëer je een organisatie die naar buiten is gericht en kennis en creativiteit kan omzetten naar toepasbare innovaties en duurzame veranderingen? Volgens F-action is het antwoord hierop voor elke organisatie anders maar zijn er enkele basisprincipes die de kans op succes vergroten. De kernbegrippen komen fonetisch terug in de naam F-action.

 

  • Richt veranderingen op het gewenste Effect dat bereikt dient te worden.
  • Organiseer de verandering dusdanig dat mensen al snel in Actie komen en kunnen profiteren van de resultaten.
  • Creëer een sfeer van Affectie zodat mensen die de verandering inzetten erop kunnen vertrouwen niet afgerekend te worden op hun fouten maar gewaardeerd worden op datgene wat ze wel bereiken.

Hogere doelen motiveren, snelle effecten stimuleren

 

 

KIC INNOENERGY, EINDHOVEN, GENK (BELGIE) 

Projectmanager Active Substations

– 12 Europese industrieën, universiteiten en kennisinstituten ontwikkelen samen een slim transformatorstation
– Onder de vlag van KIC InnoEnergy werken de partijen in een groter verband aan een duurzame Europese energiehuishouding

NEDTRAIN (NS) / UTRECHT

Adviseur, Organisatie

– Adviseur IMPACT (programmabureau strategische projecten), lid van management team
– Portfolio management: Organisatie van volwassenheidsniveau 1 naar niveau 3 brengen.

SUZLON ENERGY GMBH / HAMBURG (DUITSLAND)

Projectmanagement

– Change manager Project Management: Organisatie omvormen naar een projectgestuurde R&D organisatie.
– Opzetten afdeling projecten.

STORK / NAARDEN

Organisatieontwikkeling

– Procesmanager veranderingstraject CPM bij Stork bedrijven
– Programmamanager Professionalisering Contract- en Projectmanagement

Referentie
Hans Bouland
Chief Operating Officer Stork N.V.

“Bij het professionaliseren van onze projectmanagement competentie heb je met de combinatie van inhoudelijke kennis en verandermanagementkwaliteiten grote toegevoegde waarde gehad voor Stork. Je hebt veel impact op een groep omdat je op een positieve, plezierige manier samenwerking weet te stimuleren. Je krijgt het voor elkaar terwijl mensen zich er toch happy bij voelen.

FRIESLAND FOODS / CORPORATE RESEARCH / DEVENTER 

Trainer, coach

Op het gebied van projectmanagement voor management team en senior projectleiders.

ALBEMARLE CATALYSTS / AMERSFOORT

Trainer, coacher, projectmanager

1. Trainen en coachen van projectmanagers
2. Projectmanager Sarbanes Oxley project
3. Projectmanager Track: Opzetten en leiding geven aan project ter verbetering van de Adminstratieve Organisatie en Interne Controle ten behoeve van nieuwe SAP-release en Sarbanes Oxley compliancy
4. Projectadviseur voor een professionaliseringsprogramma project en portfolio management

Referentie
Marjolein Hartkamp
adviseur project management Albemarle

“André brengt je helderheid en structuur met oog voor de aanwezige bedrijfsculturen.
Hij helpt je bij het maken van de juiste keuzes zonder je iets op te dringen.
Zijn aanstekelijk enthousiasme geeft extra energie die je in de vaak moeizame
veranderingsprocessen goed kunt gebruiken.”

CITO / ARNHEM

Projectmanager Kryterion-software ontwikkeling

Kryterion is een joint venture van Cito met Noord-Amerikaanse partners om een hoogwaardige online testomgeving te bieden aan scholen, bedrijven en overheidsinstanties. Dit project deed dienst als voorbeeldproject om verbeteringen te initiëren op gebied van project management bij Cito.

Referentie
Marten Roorda
Algemeen directeur Cito

“Hij is zo betrokken dat hij een vaste medewerker lijkt. En met een grote inzet van tijd en energie. André heeft het voorbeeld gegeven hoe je een belangrijk project moet aansturen en het organisatiebelang voorop moet stellen. Daar hebben we bij Cito veel van geleerd.”

Contact

Meer informatie of een afspraak maken?

Neem contact op via a.haverkort@f-action.nl of telefonisch 0341 – 49 49 32 of laat een bericht achter via het contactformulier.

10 + 15 =